Skip to content

Mukesh Ambani

Gautam Adani

Shiv Nadar

Savitri Jindal

Radhakishan Damani

Cyrus Poonawala

Hinduja Brothers

Dilip Shanghvi

Kumar Birla

Shapoor Mistry

Sunil Mittal

Godrej Family

Lakshmi Mittal

Bajaj Family

Uday Kotak

Kushal Pal Singh

Azim Premji

Ravi Jaipuria

Madhukar Parekh & Family

Burman Family

Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra

Dani Family

Sudhir & Samir Mehta

Hasmukh Chudgar & Family

Murugappa Family

Benu Gopal Bangur

M.A. Yusuff Ali

Rekha Jhunjunwala

Ramesh & Rajeev Juneja

Vinod & Anil Rai Gupta

Mangal Prabhat Lodha

Inder Jaisinghani

Murali Divi

Mahendra Choksi

Vikram Lal

Pankaj Patel

Harsh Mariwala

Girdhari Lal Bawri, Rajender Agarwal, Banwari Lal Bawri

Kapil & Rahul Bhatia

Nithin & Nikhil Kamath

Vakil family

Vijay Chauhan

Muthoot Family

Renuka Jagtiani

Leena Tiwari

Sridhar Vembu & family

Singh Family

N.N. Narayana Murthy

Chandra Raheja

Joy Alukka

Yusuf hamied & family

Nusli Wadia

Vivek Chand Sehgal & family

P.P. Reddy & P.V. Krishna Reddy

Baba kalyani

Ajay Piramal

Shamsheer Vayalil

Vikas Oberoi

Arvind Poddar & family

Dilip & Anand Surana

Salil Singhal & family

Pawan Munjal & family

Abhay Firodia

Senapathy Gopalakrishnan

Acharya Balakrishna

Ravi Pillai

Ranjan Raheja & family

Bajranglal Taparia & family

Arun Bharat Ram

Yadu Hari Dalmia & family